Specialistų pastebėjimai planuojant 2018 m. ūkio darbus2018-01-22

Praėję metai ūkininkams buvo labai sudėtingi. Derlius subrendo neblogas, bet, įsibėgėjus jo nuėmimo darbams, prasidėjo tvanas tiesiogine ta žodžio prasme. Visoje šalyje dėl drėgmės pertekliaus paskelbta ekstremali padėtis. Derliaus nuėmimo darbai vyko labai sunkiai, dalis jo liko laukuose, nebuvo galima tinkamai jų įdirbti. Pasak LŽŪKT augalininkystės konsultantų, laukia neįprastas pavasaris su didesnėmis darbų apimtimis.

Kaip žiemkenčius tręšime pavasarį?

Drėgmė turi didelės įtakos maisto medžiagų kiekiui dirvožemyje, ypač mineralinio azoto. Tai parodė 2017 m. lapkričio pradžioje LAMMC Agrocheminių tyrimų laboratorijos atlikti mineralinio azoto (tai nitratinio ir amoniakinio azoto suma) stebėsenos tyrimai iš 220 aikštelių, įrengtų įvairiose šalies vietose. Mineralinio azoto vidurkis 0-60 cm dirvožemio sluoksnyje sudarė 35,5 kg/ha. Pietryčių Lietuvoje, kur vyrauja lengvi dirvožemiai, jis svyravo apie 20 kg/ha, Vidurio Lietuvos šiaurinėje dalyje - 40-50 kg/ha. Tai patys mažiausi mineralinio azoto kiekiai nuo stebėsenos pradžios, t. y. 2005 metų. Tokią situaciją lėmė klimato šiltėjimas, t. y. drėgmės perteklius ir šiltos žiemos.

Dirvožemio tyrimai atlikti 2017 m. lapkričio pradžioje. Tikriausiai dar nepamiršome, kad paskutinis rudens mėnuo lietaus nepašykštėjo, o ir žiema neskubėjo ateiti. Šaltukas apie save priminė tik šių metų sausio 8d., todėl visą šį laiką žiemkenčiai nemiegojo, o vegetavo naudodami maisto medžiagas.

Visą straipsnį skaitykite čia>>

Šaltinis www.agroakademija.lt  

© 2018 LITAGRA. Visos teisės saugomos.
Made by:
Klauskite mūsų

0
0
0
0
   
0